Individual Scores -- 2019 -- Baxter Academy

Rank Total Student Name School Team Grade Meet #1Meet #2Meet #3Meet #4Meet #5
1 50 Czerwinski, Fred Baxter Academy A 10 27 23 0 0 0
  50 Larrabee, Harmoni Baxter Academy A 12 29 21 0 0 0
3 41 Smart, Annika Baxter Academy A 10 18 23 0 0 0
4 30 Dustin, Adam Baxter Academy A 12 14 16 0 0 0
  30 Pillsbury, Silas Baxter Academy A 12 30 0 0 0 0
6 28 Mickool, Emily Baxter Academy B 9 12 16 0 0 0
7 25 Das, Kiron Baxter Academy A 9 6 19 0 0 0
  25 Smith, Whitney Baxter Academy A 12 16 9 0 0 0
9 24 Pillsbury, Silas Baxter Academy A 12 0 24 0 0 0
10 21 Palma, Samantha Baxter Academy A 12 6 15 0 0 0
11 19 Coombs, Katie Baxter Academy A 12 10 9 0 0 0
12 16 Callow, Lily Baxter Academy B 10 3 13 0 0 0
  16 Mills, Ben Baxter Academy B 12 3 13 0 0 0
14 15 Burnham, Silas Baxter Academy B 9 3 12 0 0 0
15 14 Palma, Amanda Baxter Academy B 10 0 14 0 0 0
16 10 Steinberg, Abby Baxter Academy B 10 10 0 0 0 0
17 9 Brooks, Tucker Baxter Academy A 12 0 9 0 0 0
  9 Raymond-Liwanga, Jean-Daniel Baxter Academy B 11 3 6 0 0 0
19 6 Walsh, Nick Baxter Academy B 9 0 6 0 0 0
20 0 Berry, Blake Baxter Academy B 10 0 0 0 0 0

Printer-Friendly Version of this page