Individual Scores -- 2023 -- Sanford B

Rank Total Student Name School Team Grade Meet #1Meet #2Meet #3Meet #4Meet #5
1 34 Daly, Finn Sanford B 11 10 8 3 5 8
2 17 Gallagher, Samone Sanford B 10 0 0 0 9 8
3 16 McGee, Tim Sanford B 10 0 16 0 0 0
4 14 Tuttle, Lilian Sanford B 10 7 7 0 0 0
5 8 Gendreau, Lucas Sanford B 11 0 0 0 8 0
6 0 Adawadkar, Emma Sanford B 11 0 0 0 0 0

Printer-Friendly Version of this page