Individual Scores -- 2021 -- Brunswick

Rank Total Student Name School Team Grade Meet #1Meet #2Meet #3Meet #4Meet #5
1 245 Pietraho, Micah Brunswick A 12 50 55 60 47 33
2 187 Haynes, Wesley Brunswick A 9 40 37 39 33 38
3 186 Pietraho, Maia Brunswick A 9 37 38 51 32 28
4 129 Johnson, Margaret Brunswick A 12 37 3 33 27 29
5 118 Patterson, Tyler Brunswick A 12 0 0 38 43 37
6 112 Nakai, Katherine Brunswick A 9 21 26 20 21 24
7 107 McCormack, Thomas Brunswick A 11 0 0 39 35 33
8 106 Whitlock, Ethan Brunswick A 10 26 0 42 16 22
9 85 Nussbaum, Adam Brunswick A 12 0 0 34 30 21
10 71 Meserve, Cordelia Brunswick A 9 29 17 25 0 0
  71 Purnell-Amaez, Isabella Brunswick B 9 20 28 23 0 0
12 60 Kallin, Nathan Brunswick A 11 26 0 27 7 0
13 48 Douhovnikoff, Leo Brunswick A 12 29 19 0 0 0
14 40 Stewart, Christian Brunswick A 12 0 0 0 15 25
15 34 Smith, Riley Brunswick B 11 22 0 12 0 0

Printer-Friendly Version of this page