Individual Scores -- 2022 -- Massabesic

Rank Total Student Name School Team Grade Meet #1Meet #2Meet #3Meet #4Meet #5
1 183 Harms, Delia Massabesic A 12 32 32 47 48 24
2 72 Charette, Cody Massabesic A 12 0 8 17 26 21
3 49 Tanguay, Benjamin Massabesic A 10 13 15 6 6 9
4 46 Cunningham, Mark Massabesic A 12 0 4 6 30 6
5 38 Robidoux, Oliver Massabesic A 12 0 22 16 0 0
6 32 Beneszewski, Maya Massabesic A 10 6 10 6 7 3
  32 Cloutier, Luke Massabesic A 12 0 3 14 9 6
8 24 Samson, Hannah Massabesic A 12 0 0 10 0 14
9 23 Trask, Jack Massabesic A 11 0 7 10 6 0
10 17 Harris, Aiden Massabesic A 12 0 0 0 17 0
11 13 Emerson, Brevin Massabesic A 10 0 0 0 7 6
12 6 Desimone, Sydney Massabesic A 11 0 0 6 0 0
13 4 Emerson, Bryce Massabesic A 10 4 0 0 0 0
14 3 Emerson, Brayden Massabesic A 10 3 0 0 0 0

Printer-Friendly Version of this page