Individual Scores -- 2018 -- Cheverus B

Rank Total Student Name School Team Grade Meet #1Meet #2Meet #3Meet #4Meet #5
1 63 Earley, Liz Cheverus B 9 23 25 15 0 0
2 57 Earley, Maggie Cheverus B 9 36 14 7 0 0
  57 Guo, Liuming Cheverus B 10 24 16 17 0 0
4 53 Bellantoni, Ben Cheverus B 12 18 25 10 0 0
5 39 Galleucia, Nick Cheverus B 10 13 13 13 0 0
6 38 Periwal, Vipul Cheverus B 11 22 0 16 0 0
7 33 Kennedy-Jensen, Caitlyn Cheverus B 10 23 10 0 0 0
8 32 Black, Annesley Cheverus B 11 19 0 13 0 0
  32 White, Emma Cheverus B 11 16 16 0 0 0
10 31 Treutel, Aidan Cheverus B 10 0 18 13 0 0
11 22 Hillgraf, Max Cheverus B 10 0 16 6 0 0
12 15 Kalloor, Dennis Cheverus B 11 15 0 0 0 0
13 10 Cummings, Sarah Cheverus B 10 0 0 10 0 0
14 9 Tran, Ngoc (Ruby) Cheverus B 11 0 9 0 0 0

Printer-Friendly Version of this page