Individual Scores -- 2018 -- Cheverus A

Rank Total Student Name School Team Grade Meet #1Meet #2Meet #3Meet #4Meet #5
1 219 Zou, Yihang (Nora) Cheverus A 11 50 42 41 43 43
2 216 Jiang, Zhengxuan (Jackson) Cheverus A 12 36 46 46 42 46
3 189 Liu, Zhifu (Gary) Cheverus A 12 34 33 38 39 45
4 187 Yin, Siming (Zoe) Cheverus A 12 26 36 38 46 41
5 175 Zhang, Mengyuan (Mike) Cheverus A 12 38 42 38 33 24
6 172 Bossong, Lawrence Cheverus A 11 38 33 29 43 29
7 171 Thomas, Aidan Cheverus A 11 33 37 36 37 28
8 160 Long, Binyu Cheverus A 12 36 34 32 30 28
9 141 Dong, Zhelin (Colin) Cheverus A 12 29 39 29 23 21
10 138 Bossong, Robert Cheverus A 12 26 23 23 41 25

Printer-Friendly Version of this page