Individual Scores -- 2018 -- Cheverus A

Rank Total Student Name School Team Grade Meet #1Meet #2Meet #3Meet #4Meet #5
1 133 Zou, Yihang (Nora) Cheverus A 11 50 42 41 0 0
2 128 Jiang, Zhengxuan (Jackson) Cheverus A 12 36 46 46 0 0
3 118 Zhang, Mengyuan (Mike) Cheverus A 12 38 42 38 0 0
4 106 Thomas, Aidan Cheverus A 11 33 37 36 0 0
5 105 Liu, Zhifu (Gary) Cheverus A 12 34 33 38 0 0
6 102 Long, Binyu Cheverus A 12 36 34 32 0 0
7 100 Bossong, Lawrence Cheverus A 11 38 33 29 0 0
  100 Yin, Siming (Zoe) Cheverus A 12 26 36 38 0 0
9 97 Dong, Zhelin (Colin) Cheverus A 12 29 39 29 0 0
10 72 Bossong, Robert Cheverus A 12 26 23 23 0 0

Printer-Friendly Version of this page