Individual Scores -- 2019 -- Kennebunk

Rank Total Student Name School Team Grade Meet #1Meet #2Meet #3Meet #4Meet #5
1 221 Ladd, Andrew Kennebunk A 11 55 36 52 44 34
2 185 Burke, Mason Kennebunk A 12 46 32 39 28 40
3 178 Hauser, Brandon Kennebunk A 12 51 22 38 37 30
4 175 Ellis, Colby Kennebunk A 12 56 47 41 0 31
5 157 Pow, Jackson Kennebunk A 10 39 23 41 24 30
6 153 Chestnut, Owen Kennebunk A 10 45 23 29 29 27
7 148 Altham, James Kennebunk A 11 30 27 36 25 30
8 132 Lazos, Peter Kennebunk A 12 28 20 36 32 16
9 111 Thompson, Joe Kennebunk B 10 29 9 23 24 26
10 102 Rickert, Hannah Kennebunk A 10 29 0 28 20 25
11 96 Eickmann, Ethan Kennebunk A 11 21 0 27 28 20
12 60 Albaum, Nick Kennebunk B 10 17 16 27 0 0
13 52 Tiguis, Nick Kennebunk B 11 13 9 13 17 0
14 49 Stevens, Carter Kennebunk B 12 4 16 29 0 0
15 44 McEnaney, Aidan Kennebunk B 12 14 0 13 17 0
  44 Pow, Rowan Kennebunk B 9 0 19 17 0 8
17 32 Weaver, Sarah Kennebunk B 11 9 0 13 0 10
18 28 Martin, Ian Kennebunk B 10 0 9 0 13 6
  28 Nadeau, Lucas Kennebunk B 9 13 15 0 0 0
20 25 Dinino, Lance Kennebunk B 10 25 0 0 0 0
21 24 Noble, Ellen Kennebunk B 11 17 0 0 0 7
22 23 Vaccaro, Sam Kennebunk A 12 23 0 0 0 0
23 14 Johnson, Charlotte Kennebunk B 11 0 0 11 0 3
24 10 Sheehan, Rory Kennebunk B 11 0 0 10 0 0
25 9 Emery, Sam Kennebunk B 12 9 0 0 0 0
  9 Hammer-Gumbrell, Ivy Kennebunk B 9 0 9 0 0 0
27 6 Fontaine, Izzy Kennebunk B 11 0 0 0 6 0
28 0 Kirn, Gavin Kennebunk B 10 0 0 0 0 0

Printer-Friendly Version of this page