Individual Scores -- 2018 -- Scarborough

Rank Total Student Name School Team Grade Meet #1Meet #2Meet #3Meet #4Meet #5
1 128 Youth, Eric Scarborough A 11 41 50 37 0 0
2 122 Youth, Ian Scarborough A 11 40 55 27 0 0
3 80 Huber, Eric Scarborough A 12 31 25 24 0 0
4 77 Canatsey, Connor Scarborough A 10 20 37 20 0 0
  77 Rodriguez, Miguel Scarborough A 12 26 27 24 0 0
6 76 Wood, Lena Scarborough A 9 31 27 18 0 0
7 74 Cox, Ryanne Scarborough A 10 31 33 10 0 0
8 73 Beliveau, Riley Scarborough A 11 25 27 21 0 0
9 71 Lane, Joseph Scarborough A 11 32 25 14 0 0
10 54 Gatti, Anthony Scarborough B 11 23 14 17 0 0
11 53 Robinson, Ellie Scarborough A 11 24 29 0 0 0
12 50 Chand, Ibrahim Scarborough B 12 23 0 27 0 0
13 46 Desveaux, Leah Scarborough A 11 25 0 21 0 0
14 43 Austin, Alex Scarborough A 11 26 17 0 0 0
15 40 Devajaran, Reshika Scarborough B 9 16 12 12 0 0
16 38 Chaganti, Harshini Scarborough B 9 0 22 16 0 0
  38 DaRosa, Josh Scarborough B 12 0 19 19 0 0
18 30 Challapalli, Ajay Scarborough B 12 19 0 11 0 0
19 18 Oliver, Reagan Scarborough B 12 0 0 18 0 0
20 16 Randall, Carly Scarborough B 12 0 0 16 0 0
21 13 Simonton, Natalie Scarborough B 12 0 0 13 0 0
22 11 Kenney, Kate Scarborough B 11 0 11 0 0 0
23 7 DiRisi, Vanessa Scarborough B 10 0 0 7 0 0
24 6 Mueller, Katie Scarborough B 10 0 6 0 0 0
25 0 Atragada, Uday Scarborough B 12 0 0 0 0 0

Printer-Friendly Version of this page